Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền dài hạn 20 năm

Ngày 06/09/2017, tại TP.HCM, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền dài hạn 20 năm – được xem là dài nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay  trong lĩnh vực liên kết kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance). Ông Takashi Fujii phát…