Hợp đồng bảo hiểm

Hỗ trợ khách hàng liên quan đến quyền lợi hợp đồng

Hướng dẫn thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm
Quy trình thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm
Đáo hạn hợp đồng
Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi đáo hạn của hợp đồng:
a. Phiếu xác nhận nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn (theo mẫu)
b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng).
Quyền lợi tiền mặt định kỳ
Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ của hợp đồng:
a. Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (theo mẫu)
b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng)
Lãi chia
Giấy tờ cần thiết để nhận quyền lợi lãi chia của hợp đồng:
a. Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi hợp đồng bảo hiểm (theo mẫu)
b. Giấy tờ chứng minh nhân thân của bên mua bảo hiểm (bản chính – nhân viên Dai-ichi Life Vietnam sẽ đối chiếu khi thanh toán tại văn phòng)