Hỏi đáp chung về bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm tạm thời là gì?
Ngay khi Dai-ichi Life Việt Nam đóng dấu xác nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã thu phí bảo hiểm đầu tiên, Người được bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sẽ được bảo hiểm tử vong do tai nạn với số tiền bảo hiểm là giá trị nhỏ hơn của 100.000.000 (một trăm triệu) đồng hoặc (tổng) Quyền lợi bảo hiểm trường hợp tử vong của (các) Quyền lợi bảo hiểm cơ bản trên tất cả Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đang xem xét.
Quyền lợi bảo hiểm tạm thời này sẽ duy trì hiệu lực cho đến ngày Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Khách hàng hoặc ra quyết định tạm hoãn hoặc từ chối bảo hiểm đối với Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng.
Vì sao Khách hàng không được tham gia vào quá trình soạn thảo, điều chỉnh Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm của mình?
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được xác lập trên cơ sở Yêu cầu bảo hiểm có chữ ký khách hàng kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm do công ty bảo hiểm phát hành cùng với các Điều khoản quy định quyền lợi bảo hiểm tương ứng. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo thông lệ quốc tế cũng như theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bảo hiểm luôn được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Tài Chính phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mang tính gia nhập. Chính vì các đặc tính này nên điều khoản hợp đồng của tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có quy định về “thời gian tự do xem xét” hoặc “thời gian cân nhắc”. Theo đó, sau khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thời gian để xem xét lại một cách cẩn thận hồ sơ hợp đồng. Đối với Dai-ichi Life Việt Nam, thời gian cân nhắc là 21 ngày. Trong thời gian này, khách hàng có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối tham gia hợp đồng bảo hiểm.
Tại sao những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giá trị hoàn lại lại thấp hơn phí bảo hiểm tôi đóng vào? nếu vậy thì tôi bị lỗ quá, thà tôi gửi tiết kiệm ngân hàng còn hơn
Trong những năm đầu, chi phí khai thác hợp đồng như: chi phí khách hàng, chi phí thẩm định, in ấn và phát hành hợp đồng rất cao, nên trong 2 năm đầu, hợp đồng chưa có giá trị hoàn lại và những năm kế tiếp, giá trị hoàn lại sẽ hình thành dần. Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hàng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Hơn nữa, đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là “chia sẻ rủi ro”, nên ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, cho dù khách hàng chỉ mới đóng một hoặc hai kỳ phí, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm phải chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm và lãi chia tích lũy. Vì lý do trên, nếu khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu, không những khách hàng thiệt thòi mà công ty bảo hiểm cũng thiệt thòi không kém vì chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tham gia càng lâu thì giá trị hoàn lại sẽ càng cao.
Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng nộp phí theo định kỳ đã lựa chọn để nhận được sự cam kết bảo vệ của công ty về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra theo đúng quy định hợp đồng bất kể khách hàng tham gia bảo hiểm được bao lâu và nộp bao nhiêu kỳ phí. Trong trường hợp chi trả này, số tiền bảo hiểm lớn hơn số phí bảo hiểm định kỳ rất nhiều lần và thường lớn hơn tổng số tiền phí mà khách hàng đã nộp cho hợp đồng. Trong khi đó, nếu gửi tiền vào ngân hàng, khách hàng chỉ nhận lại được khoản tiết kiệm của mình. Như vậy, có thể thấy rằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hội đủ cả 2 yếu tố: bảo vệ an toàn về tài chính thông qua cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro và tiết kiệm thông qua quyền lợi đáo hạn. Yếu tố bảo vệ là đặc tính quan trọng nhất và là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm.
Tôi có thể thanh toán phí bảo hiểm theo các phương thức nào?
Khách hàng có thể chọn một trong các phương thức chúng tôi đã hướng dẫn tại mục Hỗ trợ khách hàng.Xem hướng dẫn nộp phí BHNT

Tôi có tiếp tục được công ty bảo hiểm khi làm việc ở nước ngoài không?
Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu có rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng, dù người đó đang sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài, công ty đều có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản đã được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
Tuy nhiên, trường hợp Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong thời gian ba (03) tháng trở lên, Bên mua bảo hiểm cần phải thông báo bằng văn bản cho Dai-ichi Life Việt Nam tối thiểu ba mươi (30) ngày trước Ngày người được bảo hiểm xuất cảnh. Trong trường hợp này, Dai-ichi Life Việt Nam có toàn quyền quyết định tiếp tục thực hiện quyền lợi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm tương ứng với các điều kiện không thay đổi, hoặc thay đổi chi phí bảo hiểm rủi ro, và/hoặc phí bảo hiểm cơ bản, hoặc loại trừ bảo hiểm theo những điều kiện riêng do Dai-ichi Life Việt Nam quyết định, hoặc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Nếu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả (nếu có).
Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam có quyền từ chối chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ thông báo về việc Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong thời gian ba (03) tháng trở lên.
Khi nào tôi có thể hủy bỏ hoặc tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung? Thủ tục như thế nào?
Quý khách có thể yêu cầu tham gia hoặc hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ sung bất kỳ lúc nào trong thời gian tự do xem xét (21 ngày).
Sau thời gian này, Quý khách có thể tham gia thêm hoặc hủy bỏ sản phẩm bổ sung bằng cách điền phiếu yêu cầu (và tờ khai sức khỏe theo mẫu - chỉ trong trường hợp tham gia thêm) và gửi về công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của Quý khách ngay khi nhận được đầy đủ các thủ tục nói trên. Ngày hiệu lực của việc bổ sung hoặc hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ sung là ngày kỷ niệm năm hợp đồng sắp đến đối với dòng sản phẩm truyền thống và là ngày kỷ niệm tháng kế tiếp đối với dòng sản phẩm liên kết chung.
Thủ tục cấp lại hồ sơ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp bị thất lạc?
Nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách bị thất lạc, Quý khách vui lòng liên hệ Tư vấn tài chính hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của công ty theo số điện thọai (08) 38 100 888 để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostContent”][/siteorigin_widget]